personlig träning

personlig träning

⦁ Kan hjälpa dig att hitta ny och rolig träning.

⦁ Kan hjälpa dig att komma i fysisk form inför något
som du har framför dig.

⦁ Kan hjälpa dig att komma igång igen efter
alltför mycket stillasittande.

⦁ Kan hjälpa dig att bli starkare i vardagen.

 

Med oss som personlig tränare så får du hjälp med att skapa kontinuitet och progression i din träning. Vi utgår från dina behov och önskningar men twistar givetvis till det så att du får de utmaningar som just du behöver.

För oss utgår vår personliga träning från kroppens naturliga rörelser och kroppens egen vikt. Med hjälp av redskap och övningar utmanar vi sedan kroppens rörelsemönster utifrån det behov som du har  och gör dig starkare i både i vardagen och i träningen. Det kan innebära att vi tränar knäböj med skivstång men det kan också innebära att vi tränar knäböj i samband med boxning eller med hjälp av en sandbag.


Kostrådgivning

● Fördjupa dina kunskaper om hur
du ska äta energi- och näringsrikt

● Förändra din kosthållning

● Förändra din livsstil

● Komplettera din träning med
kosthållning för att nå ett mål

Vår filosofi gällande kost är att det ska vara enkelt och anpassat efter det liv du lever och de förutsättningar som du har. Vi tror på att enkla och små förändringar leder långsiktigt till ett mer hälsosamt liv. Vi tänker att vi är ditt startskott och ressällskap i början på resan men att du sedan ska kunna vägleda dig själv till de mål som du sätter upp. Med hjälp av vår kostrådgivning kommer du att få strategier och kunskap om hur du kan förändra utifrån dina behov och mål. För oss handlar inte kostrådgivning om ett strikt kostschema. Det handlar inte heller om en enformig kost.

För oss handlar det om att byta ut, lägga till, och fortsätta leva livet. Vid kostrådgivning hos oss utgår vi från dina behov, utmaningar och mål.

I kostrådgivning ingår:
● Inledande samtal med vägning och mätning
● Tillgång till app för registrering av kost
● Återkoppling på din nuvarande kost
● Rådgivning utifrån uppsatta mål
● Kontinuerlig uppföljning och stöd kopplat till uppsatt mål

Företagsträning

Vill du träna kontinuerligt tillsammans med dina arbetskamrater? Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag

Träning tillsammans med vänner och familj

Vill du träna tillsammans med din familj, dina kompisar? Vi erbjuder gruppträningspass utifrån dina önskemål och kör ett pass där alla, oavsett träningsbakgrund, kan vara med. Så varför inte bjuda in till lite träning nästa gång det är du som ska planera en aktivitet?

Intresserad? Kontakta oss för ytterligare information samt priser